ข้อควรทราบ : การเผยแพร่และบริการข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลเบื้องต้นได้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้

ที่ดินกรรมสิทธิ์ ทอท. (FREE HOLD)

ที่ดินกรรมสิทธิ์ของ ทอท. ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ที่ดินรับซื้อจากราษฎรที่ได้รับผลกระทบทางเสียงที่ NEF>40)

สแกน QR Code หรือคลิ๊กที่นี่ เพื่อดูข้อมูลทรัพย์สินให้เช่าผ่านระบบ Google Earth

In case of activation via mobile or tablet, you will need to download the Google Earth App.