ที่ดินศูนย์บริการและสนับสนุนกิจการ ทสภ. (แปลงถนนวัดศรีวารีน้อย)

ข้อควรทราบ : การเผยแพร่และบริการข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลเบื้องต้นได้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้

ดาวน์โหลดเอกสาร : แปลง A 

ดาวน์โหลดเอกสาร : แปลง B

ดาวน์โหลดเอกสาร : แปลง C

ดาวน์โหลดเอกสาร : แปลง E1

ดาวน์โหลดเอกสาร : แปลง E2

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแปลงที่ดิน