ข้อควรทราบ : การเผยแพร่และบริการข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลเบื้องต้นได้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้

ที่ราชพัสดุ (LEASEHOLD)

scan to discover or

In case of activation via mobile or tablet, you will need to download the Google Earth App.